เงื่อนไข และข้อตกลง ที่ควรทำความเข้าใจก่อนจ้างช่างภาพงานแต่ง

เงื่อนไข และข้อตกลง ที่ควรทำความเข้าใจก่อนจ้างช่างภาพงานแต่ง การจ้างช่างภาพงานแต่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่ต้องครุ่นคิดสำหรับงานแต่งงาน rabaysaengstudio วันสำคัญที่มีเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่การเลือกช่างภาพที่มีฝีมือการถ่ายภาพถูกใจเท่านั้น ในการว่าจ้างยังควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงในการว่าจ้างถ่ายภาพโดยละเอียด โดยเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1.ภาพที่ได้จะออกมาเป็นแนวไหน คู่บ่าวสาว ควรแจ้งความต้องการ รวมถึงรายละเอียดของภาพ อารมณ์ Mood and Tone ของภาพที่ต้องการให้ช่างภาพทราบ รวมถึงหากมีตัวอย่างหรือ Reference ของภาพที่ต้องการก็ควรนำมาให้ช่างภาพงานแต่งที่กำลังว่าจ้างดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าช่างภาพทำได้ไหม

2.ราคาค่าจ้างถ่ายภาพทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้ช่างภาพงานแต่งเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ รวมค่าแต่งภาพ ค่าเดินทางรวมถึงค่าที่พักด้วยหรือไม่ เพราะบางงานหากจัดในต่างจังหวัด หรือสถานที่ที่ห่างไกล ช่างภาพอาจจะต้องบวกค่าเดินทางหรือค่าที่พัก ซึ่งต้องทำความตกลงกันว่าจะรวมไปในค่าใช้จ่าย หรือเจ้าของงานจะเป็นคนรับผิดชอบให้ไม่ว่าจะเป็นรถรับ ส่ง หรือเรื่องการจองและจ่ายเงินค่าที่พักให้เอง

3.สอบถามเรื่องของอุปกรณ์ที่เจ้าของงานต้องจัดเตรียมเอาไว้ให้ช่างภาพ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ เช่น หากเป็นการถ่ายภาพ รวมถึงการถ่ายวีดีโอ อาจจะต้องมีการกำหนดจุดตั้งกล้องกับฝ่ายสถานที่ รวมถึงการกำหนดจุดจัดวางไฟ ไม่ว่าจะเป็นหน้างาน หรือหน้าเวที เพราะหากมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายสถานที่ และช่างภาพ จะทำให้ได้ภาพที่สวยงามมากขึ้น

4.เงินมัดจำที่ต้องจ่ายก่อนและหลังเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจ่ายเมื่อไหร่ แนะนำว่าส่วนที่เหลือก้อนสุดท้าย ควรทำความตกลงจ่ายตอนรับงานเพื่อป้องกันการผิดพลาด ในกรณีที่ช่างภาพเบี้ยวส่งงาน และเป็นการกำหนดกรอบเพื่อไม่ให้ช่างภาพส่งงานช้า

5.ควรทำการตกลงในรายละเอียดว่าสามารถดูรูปจากช่างภาพก่อนส่งงานได้หรือไม่ เพราะก่อนที่ช่างภาพงานแต่งจะส่งงานนั้น ภาพจะต้องผ่านขั้นตอนการแต่งแสง สี และโทนก่อน หากสามารถขอดูภาพก่อนได้ จะได้ให้ช่างภาพช่วยปรับสีของภาพให้สวยงามตามที่ต้องการได้

6.หลังจากงานเสร็จแล้ว จะได้ภาพวันไหน และไฟล์ภาพที่ได้จะเป็นไฟล์ประเภทใด ความละเอียดต่ำสุดเท่าไหร่ รวมถึงจะมีการอัดภาพในกระดาษมาให้ด้วยหรือไม่ เป็นจำนวนกี่ภาพ ขนาดเท่าไหร่ และที่สำคัญหากช่างภาพงานแต่งส่งงานมาเป็นไฟล์ ควรสอบถามเรื่องไฟล์สำรองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบซีดี หรือ Copy ใส่ Flash Drive เพื่อป้องกันในกรณีที่ไฟล์ภาพเสียหรือสูญหาย

7.การทำสัญญาว่าจ้างเอาไว้ ถือเป็นความรอบคอบและเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาภายหลัง

กลับหน้าหลัก

Leave a Comment

Your email address will not be published.